მილების შესაფუთი

საიზოლიაციო ღრუბელი 22/10
ლ1.20
დღგ: ლ1.20
საიზოლიაციო ღრუბელი 28/10
ლ1.30
დღგ: ლ1.30
საიზოლიაციო ღრუბელი 35/10
ლ1.50
დღგ: ლ1.50
საიზოლიაციო ღრუბელი 42/10
ლ2.00
დღგ: ლ2.00
საიზოლიაციო ღრუბელი 76/10
ლ3.00
დღგ: ლ3.00
შესაფუთი  22/10 მილის ფოლგიანი
ლ1.50
დღგ: ლ1.50
შესაფუთი  28/10 მილის ფოლგიანი
ლ2.00
დღგ: ლ2.00
შესაფუთი  35/10 მილის ფოლგიანი
ლ2.50
დღგ: ლ2.50
შესაფუთი  42/10 მილის ფოლგიანი
ლ3.00
დღგ: ლ3.00
შესაფუთი  60/10 მილის ფოლგიანი
ლ4.00
დღგ: ლ4.00
Showing 1 to 10 of 10 (1 Pages)